We zijn meer dan het brein

“Twee artsen (de bekende Amerikaans-Indiase internist/endocrinoloog en een neuroloog) beschrijven in dit lijvige boek de werking van de hersenen, gebaseerd op zowel wetenschap als spiritualiteit. Hun zienswijze is gerelateerd aan holisme, Ayurveda, maar ook aan de kwantumtheorieën. De stelling is dat een mens levenslang nieuwe neurale netwerken kan ontwikkelen door onder andere mindfulness en meditatie. Mede door een gezonde leefstijl is het mogelijk om de risico’s van het ouder worden te reduceren en uiteindelijk een superbrein te creëren. De hersenen zijn het krachtigste instrument om gezondheid en geluk te bereiken en het leven op een hoger plan te tillen. De visie dat de geest het brein beheerst en niet andersom, is interessant temeer omdat die afwijkt van de gangbare wetenschappelijke conclusies en biedt nieuwe perspectieven op het gebied van hersenonderzoek in het ‘universum van anderhalve kilo’. De zetel van het menselijk bestaan bevindt zich volgens de auteurs in de geest en daarbij is het brein een toegewijde, vertrouwde dienaar. Aan het eind van het boek is een apart hoofdstuk gewijd aan een andere kijk op de ziekte van Alzheimer.
A.C. Polkerman
“Bron: https://www.bol.com/nl/f/superbrein/9200000009953400/
 
“‘Als we ontkennen dat we vrij zijn, geven we indirect een rechtvaardiging voor het kwaad. Dan kan je bijvoorbeeld het klassieke excuus ‘ik was dronken’ gebruiken. Daarmee negeer je je eigen verantwoordelijkheid.”
Bron: https://newscientist.nl/nieuws/wetenschap-zal-nooit-bewustzijn-kunnen-verklaren/
 
“Onze cultuur is geobsedeerd door de hersenen. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat het bewustzijn zelf, de Heilige Graal van de wetenschap, spoedig kan worden verklaard in termen van het functioneren van het zenuwstelsel. Maar na tientallen jaren onderzoek bleek alleen al die ene vraag hoe de hersenen bewuste wezens van ons maken – hoe ze gewaarwordingen, gevoelens en subjectiviteit doen ontstaan – nog allerminst te zijn beantwoord: we weten het gewoon niet.”
Bron: https://www.bol.com/nl/p/we-zijn-toch-geen-brein/9200000005250706/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-41387693713-S-375600060643-9200000005250706&gclid=EAIaIQobChMIscrNs5Tu1wIVhBwbCh3w7QkVEAQYCyABEgIgRPD_BwE”
 
“Maar of onze hersenen bepalen wie wij zijn, is maar de vraag. Kijk maar naar het placebo-effect, dat laat zien dat wij niet gestuurd worden door onze hersenen maar zelf bewust ons brein kunnen sturen. En de hersenen ontwikkelen zich na de geboorte nog enorm, grotendeels bepaald door onze opvoeding en levenservaring. Hoe kan ons lot dan al zo vroeg vaststaan in ons brein?”
Bron: https://newscientist.nl/opinie/wij-zijn-niet-ons-brein/
 
“Aleman zegt onder andere: ‘Hersenactiviteit en ons bewuste denken, zijn rechtstreeks met elkaar verbonden, zo blijkt uit onderzoek, maar een visie als die van Dick Swaab – ‘wij zijn ons brein’ – is reductionistisch. Swaab gaat er bij voorbaat vanuit dat alleen materie bestaat, maar de mens is meer dan zijn brein.’”
Bron: https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/videoaudio/item/383-andre-aleman-zijn-wij-ons-brein
 
 
 

Jezelf in de maling nemen

Veel mensen zeggen dat je geen leraar moet volgen. Maar zijn zelf daarbij wel praatjesmakers ofwel leraren. Ze schrijven boeken, houden bijeenkomsten en of geven lezingen. Zij proberen wel degelijk hun gedachten onder andere mensen te brengen. Dat mensen stil gaan staan, bij hun inzichten en verwijzingen ofwel leringen!
Zelfs de grote wereldleraar Jiddu Krishnamurti (1895 India – 1986 Amerika) wilde geen volgelingen maar had ze natuurlijk wel. Want al die mensen hier op aarde en internet die hem ‘gelijk geven’ scharen zich direct of indirect achter hem, niet waar? Je hebt mensen uit zijn kring die natuurlijk guru’s verwerpen maar wel alles slikken wat JK heeft gezegd. Echt tegen hem opkijken. … Over een blinde vlek gesproken,…
Je moet niemand volgen. Wees een licht voor jezelf, dat zeg ik ook. Maar als je je daar op blindstaart, kom je volgens mij behoorlijk bedrogen uit!…
Liefde en belangstelling voor een leraar is OK. Immers kun je van alles en iedereen leren. De valkuil is om het ego (dictator) van een ander wel te zien maar niet het ego (dictator) bij/in jezelf. Sommige mensen verwerpen zeer liefdevolle en intelligente mensen omdat ze bang zijn om te luisteren naar een ander dan zichzelf. In naam van niet-volgen volgen ze dan toch iemand: hun eigen onwetendheid en verlangens met alle schade van dien.
Sluit vriendschap met jezelf en anderen. Zeg niet dat de Waarheid enkel iets is van jouw zelf of van iemand buiten jou. Waarheid trekt zich helemaal niets aan, van wat wij willen en denken. Feiten spreken voor zichzelf.
Wie enkel open wil staan voor zichzelf of iemand buiten zichzelf, mist de boot. – Niet de boot naar Spanje. 😉

Een verhaal over twee vrouwen…

*Toen Jezus onderweg was, ontving Martha hem in haar huis.
Zij had een zuster, Maria.
Terwijl Martha druk bezig was de gasten te bedienen, zat Maria echter aan de voeten van Jezus. Martha mopperde tegenover Jezus over het nietsdoen van haar zuster maar hij antwoordde:
Jij maakt je nu druk over veel dingen hier maar Maria heeft gekozen voor het belangrijkste.

Als je maar gelooft, zegt de een: daar gaat het om.
Als je maar wat doet, zegt de ander: daar gaat het om.
Ik zeg daarentegen dat het volgen van de leraar centraal staat, dat je hem eet en drinkt. Precies zoals Maria doet.

(Het verhaal staat in NT Lukas 10:38-40.)

Onzin

De aarde is niet afhankelijk van mijn ik-bewustzijn en in bewustzijn zelf manifesteert ie zich slechts. Als ik-bewustzijn of naam-bewustzijn ‘bestaat’ de aarde slechts als Ik hem bewust ben. Anders weet ik niet beter… Maar… de aarde zelf is niet afhankelijk van mijn besef. Zo kun je ook volkomen onbewust tegen een boom aan rijden. Shit!!
Voorbeeld:
Een man werd geboren en achter gelaten op een onbewoond eiland. Het eiland en zijn gedachten waren een. Hij had het eiland niet verzonnen. Zijn gedachten over het eiland waren waar maar soms had ie een vooroordeel en vergiste hij zich ergens in. Zag hij even iets voor iets anders aan.
Nu was er elders een man die leefde in een stad en helemaal niets wist van dat eiland en die bewoner erop. Toen deze man er geruchten over hoorde: begon hij gedachten erover te hebben. Deze gedachten waren niet gebaseerd op direct contact. Eigenlijk was deze man nooit verder geweest dan de stad zelf. Later toen hij toevallig dat eiland leerde kennen, moest hij toegeven dat zijn denkwereld er helemaal naast had gezeten. Zo bleek bijvoorbeeld het eiland veel groter te zijn… en de bewoner veel kleiner en magerder maar wel gespierder!… En dergelijke.
Zo leven mensen in hun eigen werkelijkheid, zonder ook maar werkelijk open te staan voor wat is, zoals het is. Zij denken bijvoorbeeld hun kinderen en hun partner te kennen maar het leeuwendeel van deze zogenaamde kennis is slechts een projectie.
De man die geboren was op het eiland, had eerst helemaal geen idee over het eiland.
Zonder ideeën kunnen we elkaar echt leren kennen.
Denken dat we slechts een idee zijn en de rest van de wereld, de rest van het bestaan, doet ons nog meer van elkaar verwijderen.
De aarde is niet jouw creatie. De aarde gaf jou bestaan. Totdat je jezelf op sloot in je eigen denkwereld, waren jullie een.
Het denken kan doorbroken worden en dat doet het leven zelf. En wij zijn het leven. Het leven dat zichzelf hier en nu manifesteert in bewustzijn zelf. Dat bewustzijn is oneindig en geen persoonlijk bezit van iets of iemand. Slechts in ons denkbeeldige wereld denken we de schepper van alles te zijn.
De denker en het denken zijn een, klopt. En wat je niet kent, ken je ook niet. Maar mijn ouders en die van jouw kenden de aarde eerder dan wij als mens. En hun ouders ook.
Dat er in jouw ik-bewustzijn nog geen bepaalde boom bestaat, is slechts dan denkbeeldig, want die boom elders bestaat al honderden jaren.
Het universum schept zichzelf niet steeds opnieuw. De boom staat er ook buiten jouw ik-bewustzijn. Maar in bewustzijn zelf is er geen conflict, is alles zoals het is.
Bewustzijn is geen eigendom, het naam-bewustzijn echter beperkt zich tot het lichaam, een bepaald lichaam. Ik als Nathan kan iets nog niet kennen en daarom bestaat het nog niet in mijn ik-bewustzijn. Dat klopt. Maar in bewustzijn zelf, bestaat alles overeenkomstig zijn eigen natuur. Zoals die oude boom of de aarde zelf.
Het is waar dat alles zich manifesteert in Dat wat eeuwig en oneindig is. Dat is onze ware natuur. Niet het ik-bewustzijn is onze ware natuur. Maar een beperkte ervaring. Wie was jij voordat je werd geboren? Wie was jij voordat jij jezelf begon te herinneren?
Dat wat we werkelijk zijn is zonder herinneren, zonder verleden, omdat het eeuwig is. Tijdloos direct bewustzijn.
De verschuiving tussen het ik-bewustzijn en bewustzijn bestaat ergens niet, zoals in deze tekening. Beiden zijn aanwezig. De jonge- en de oude vrouw. Toch kan het zijn dat je enkel de jonge vrouw ziet.
De werkelijkheid ligt voorbij onze gedachten. Maar er zijn mensen die geloven dat het denken het enige is, wat is. Dat alles slechts bedacht is.
Aan de ene kant is alles bedacht en aan de andere kant niet.

Wat is een idee?

Onze gedachten zijn niet de werkelijkheid zelf.
De gedachte boom, is niet de boom zelf.
Want anders zou je met gedachten aan voedsel je eigen maag kunnen vullen . En met gedachten van geld, je eigen portemonnee opladen.
Gedachten kunnen je wel de illusie ergens van geven. Je kunt bijvoorbeeld denken dat je god bent of heel succesvol of een goede ouder, et cetera.
Toch is de hier omschreven werkelijkheid relatief. Want een boom is niet altijd een boom. Alles wat ontstaat kent verval.
Dat wat geen verval kent is liefde, dat wat onze ware wezen is.
Ook wordt ons ware wezen omschreven met bewustzijn: ik ben.
In ons of in bewustzijn zelf manifesteert zich alles. Gedachten en de hele wereld.
Het is niet verkeerd om gedachten te hebben. Maar denken dat denken alles zaligmakend is wel. Het leven is veel meer dan een idee.
Liefde tussen mensen kan gebaseerd zijn op een of ander idee maar ook op liefde zelf. We kunnen werkelijk liefde ervaren voor alles en iedereen.
Liefde voor de natuur is echt iets anders dan denken aan en over de natuur. Een wandeling in de natuur kan je leeg maken en vol van de natuur. Gedachten verdwijnen dan.