Liefde als inzicht?

Kun je door inzicht liefde hebben, ervaren?
Of kunnen we liefde pas begrijpen en ervaren als wezelf direct met liefde te maken krijgen, zoals vanuit een bepaalde bron? Zoals een reptiel zich opwarmt in de zon.
Als je als kind geen liefde van je opvoeders hebt mogen ontvangen, blijft liefde dan niet meer dan gewoon enkel een woord voor jou?
Je kunt een boek over liefde lezen, weet je dan werkelijk wat liefde is of zit dat zogenaamde weten in ons hart: van hart tot hart?
Goed , een stuk of wat vragen… Maar kijk eens naar jezelf en om je heen: schiet onze wereld niet duidelijk te kort, wat liefde betreft?
Ik las dit jaar een boek van de onderzoekjournaliste Charlotte Rørth, over haar ervaring, ontmoeting met liefde zelf. Ze had niets gelezen of zo,… maar was een kerkje binnen gestapt tijdens een vakantie in Spanje. Daar als ongelovige, nuchtere journaliste kreeg ze haar ervaring. Ze schreef er een boek over, waarin ze heel veel mensen afliep om haar ervaring te bespreken…. Ze schuwde bijvoorbeeld niet de confrontatie met een psychiater.
Hier een gedeelte uit een interview van de Volkskrant met haar:
“Rørth voelt zich niet uitverkoren. Ze meent dat haar ervaring iets is wat iedereen kan krijgen en wat zij toevallig kreeg. Ze wordt ook geen heilige. Ze hoeft niets aan haar leven te veranderen. Ze accepteert uiteindelijk wat haar is overkomen als onverklaarbaar. Jezus, schrijft ze, vraagt niets van haar, hij ‘vertoonde zich gewoon aan me, liet zien dat het goed was dat ik besta. Groter kan liefde toch niet zijn?’’ Bron: https://www.volkskrant.nl/recensies/de-dag-dat-ik-jezus-ontmoette-is-moeilijk-serieus-te-nemen~a4499942/
Kan een boek, een theorie, een filosofie,… of een bepaalde cursus,… ons liefde geven?
Kun je de natuur leren kennen bijvoorbeeld vanachter je PC?…
Ligt juist het mysterie van liefde niet juist in liefde zelf? Welke naam je ook aan deze liefde moge gegeven.
Van Hart tot Hart.

Krishnamurti – valkuilen!

Het niet volgen van Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) is onmogelijk als jij beweert dat hij verlicht is en gelijk heeft. Het gaat immers niet om zijn verlichting maar om die van jou!
Tegen hem opkijken heeft geen zin maar hem demoniseren ook niet.
Hijzelf wilde geen autoriteit zijn met volgelingen. Maar uiteindelijk werd er wel een stichting in het leven geroepen om zijn werk te ondersteunen! Niet geheel onschuldig!…
Want je hebt dan geen persoonlijke vertegenwoordiger van JK en geen opvolger van hem maar wel mensen die de stichting zelf vertegenwoordigen. Een stichting die nu denkt – sinds 1986 – hoe verder te moeten!
JK waarschuwde al tegen het verval om hem heen, met deze woorden:
‘Als Krishnamurti sterft, wat onvermijdelijk is, zullen jullie regels in je hoofd gaan vormen, omdat het individu, Krishnamurti, jullie de Waarheid had voorgehouden. Jullie zullen dus een tempel bouwen, beginnen met het houden van ceremonieën en zinsnedes, dogma’s, geloofssystemen, en geloofsbelijdenissen uitvinden en filosofieën creëren. Als je het fundament op mij, het individu, bouwt, zul je in dat huis gevangen raken, in die tempel, en dus zal er een andere Leraar moeten komen om jullie uit die tempel te ontwarren. Maar de menselijke geest zit zo in elkaar, dat jullie weer een tempel rond Hem zullen bouwen en zo zal het steeds doorgaan.’
(Bron: K in The Future Is Now, 1989)
Een voorbeeld uit de praktijk is thans deze:
Iemand in Nederland begon een vereniging omtrent hem. Vervolgens wordt er binnen deze groep gewerkt met een gesprekstechniek van de bekende wetenschapper David Bohm (die ooit de nodige discussies had met JK maar JK uiteindelijk liet vallen). Volgens mij had Krishnamurti niets met verenigingen en zeker niet met spreektechnieken – en dan betreft het hier ook nog van iemand die hem de rug toe keerde! En weet je wat? Leden van de stichting hebben zich ingelaten met die vereniging en onlangs kreeg ik met Chandra een uitnodiging om aan een discussie deel te nemen, overeenkomstig wel het ‘Bohm-dialoog’: voorafgaande aan een video van JK!
Ik heb niets met Bohm, die als een paradepaardje wordt gebruikt door leden van de stichting, omdat deze man toevallig nauw heeft samengewerkt met de zeer bekende Einstein!
Ik heb helemaal niets met dat pretentieuze wereldje van menigeen!
Laat mij maar gewoon mezelf zijn als ik werk met JK’s zijn leringen:
‘Discussieer, kritiseer, dring erin door. Lees K’s boeken en scheur ze intellectueel aan stukken. Ga er intellectueel mee aan de gang. Discussieer. Dat is geen interpretatie.’
(Bron: Krishnamurti. Weg zonder einde, door Mary Lutyens.)
Hoe goed dingen ook bedoelt kunnen worden, je kunt met zulke bedoelingen en acties behoorlijk de plank misslaan.
Ik mag dan Krishnamurti nimmer persoonlijk hebben gesproken, behalve eens een lezing van hem daadwerkelijk hebben bijgewoond maar ik heb hem nimmer zien kiezen voor welke methode dan ook. Ja, hij deed bijvoorbeeld wel yoga maar puur om zijn lichaam soepel te houden en hij beoefende beslist geen yoga om zijn geest soepel te houden. Hij was altijd helder daarover:
‘Aandacht is niet aan te kweken. Er bestaat geen methode, geen systeem, er bestaan geen oefeningen, waardoor je aandacht kunt krijgen. Want als je een methode volgt om aandachtig te worden, blijkt daaruit dat je de onoplettendheid koestert; waar het je dan om gaat, is aandacht aan te kweken door onoplettend te zijn. Als je een systeem, een methode, volgt, wat doe je dan? Je kweekt werktuiglijk bepaalde gewoonten aan, je herhaalt bepaalde activiteiten, iets wat de geest alleen maar afstompt en niet scherpt.’
(Bron: Een kennismaking, Krishnamurti. ISBN 9062719368 , Synthese.)
Zie ook eens: www.VriendenvanKrishnamurti.nl