FAQ

Vraag: Wat is verlichting?
Antwoord: Dat kun je je beter zelf afvragen, zoals ik dat ook bij mezelf heb gedaan. Weet dat zelfkennis niet goedkoop en makkelijk is.
Vraag: Heeft een leraar zin?
Antwoord: Zeker. Je kunt je ook afvragen of een vader of een moeder zin hebben.
Vraag: Wat is DAT?
Antwoord: DAT is wat je werkelijk bent. Alles manifesteert zich in jou. Jij bent het subject en niet het object. God ligt voorbij het bekende. Dat wat we het licht der wereld noemen is Dat.
Vraag: Wie of wat is God?
Antwoord: Het is het licht in jou leven. Dat wat verlichting geeft. Maar het is in werkelijkheid niets iets wat afgescheiden is van jou. Jij bent DAT.
Vraag: Hoe moet ik de leraar zien?
Antwoord: De leraar is geen een of andere nieuwe autoriteit in jouw leven.
Hij/zij neemt juist de autoriteit weg. Zodat er echt nagedacht kan worden, met elkaar.
Liefde is de weg. En de vrucht van liefde is geluk, gelukkig zijn.
Vraag: Wat is ‘ik ben’?
Antwoord: Ik ben mijn lichaam, ik ben mijn gedachten, ik ben mijn kinderen, ik ben mijn haat, ik ben mijn zorgen, ik ben mijn volk, ik ben…
Ik ben de stenen kruik. De stenen kruik als symbool voor het ego. De ruimte in de kruik, het symbool voor ik ben. Het zogenaamde zelf dat een is met Brahman/God/Bewustzijn. De ruimte in de kruik is een met de ruimte buiten de kruik. In werkelijk bestaat er geen buiten en binnen, slechts Een ruimte. Het ego creëert deze illusie van afgescheiden zijn.
Vraag: Wie is jouw leraar?
Antwoord: Zo’n dertig jaar geleden heb ik een periode serieus en in volkomen overgave de leringen van Yeshua/Jezus van Nazareth gevolgd. Ik nam hem aan als mijn spiritueel leraar, omdat ik in een vicieuze cirkel met mezelf zat. Ongeveer na een half jaar had ik mijn doorbraak.
Vraag: Hoezo een vrijwillige donatie?
Antwoord: Ik verricht mijn geestelijk werk gratis.