Onzin

De aarde is niet afhankelijk van mijn ik-bewustzijn en in bewustzijn zelf manifesteert ie zich slechts. Als ik-bewustzijn of naam-bewustzijn ‘bestaat’ de aarde slechts als Ik hem bewust ben. Anders weet ik niet beter… Maar… de aarde zelf is niet afhankelijk van mijn besef. Zo kun je ook volkomen onbewust tegen een boom aan rijden. Shit!!
Voorbeeld:
Een man werd geboren en achter gelaten op een onbewoond eiland. Het eiland en zijn gedachten waren een. Hij had het eiland niet verzonnen. Zijn gedachten over het eiland waren waar maar soms had ie een vooroordeel en vergiste hij zich ergens in. Zag hij even iets voor iets anders aan.
Nu was er elders een man die leefde in een stad en helemaal niets wist van dat eiland en die bewoner erop. Toen deze man er geruchten over hoorde: begon hij gedachten erover te hebben. Deze gedachten waren niet gebaseerd op direct contact. Eigenlijk was deze man nooit verder geweest dan de stad zelf. Later toen hij toevallig dat eiland leerde kennen, moest hij toegeven dat zijn denkwereld er helemaal naast had gezeten. Zo bleek bijvoorbeeld het eiland veel groter te zijn… en de bewoner veel kleiner en magerder maar wel gespierder!… En dergelijke.
Zo leven mensen in hun eigen werkelijkheid, zonder ook maar werkelijk open te staan voor wat is, zoals het is. Zij denken bijvoorbeeld hun kinderen en hun partner te kennen maar het leeuwendeel van deze zogenaamde kennis is slechts een projectie.
De man die geboren was op het eiland, had eerst helemaal geen idee over het eiland.
Zonder ideeën kunnen we elkaar echt leren kennen.
Denken dat we slechts een idee zijn en de rest van de wereld, de rest van het bestaan, doet ons nog meer van elkaar verwijderen.
De aarde is niet jouw creatie. De aarde gaf jou bestaan. Totdat je jezelf op sloot in je eigen denkwereld, waren jullie een.
Het denken kan doorbroken worden en dat doet het leven zelf. En wij zijn het leven. Het leven dat zichzelf hier en nu manifesteert in bewustzijn zelf. Dat bewustzijn is oneindig en geen persoonlijk bezit van iets of iemand. Slechts in ons denkbeeldige wereld denken we de schepper van alles te zijn.
De denker en het denken zijn een, klopt. En wat je niet kent, ken je ook niet. Maar mijn ouders en die van jouw kenden de aarde eerder dan wij als mens. En hun ouders ook.
Dat er in jouw ik-bewustzijn nog geen bepaalde boom bestaat, is slechts dan denkbeeldig, want die boom elders bestaat al honderden jaren.
Het universum schept zichzelf niet steeds opnieuw. De boom staat er ook buiten jouw ik-bewustzijn. Maar in bewustzijn zelf is er geen conflict, is alles zoals het is.
Bewustzijn is geen eigendom, het naam-bewustzijn echter beperkt zich tot het lichaam, een bepaald lichaam. Ik als Nathan kan iets nog niet kennen en daarom bestaat het nog niet in mijn ik-bewustzijn. Dat klopt. Maar in bewustzijn zelf, bestaat alles overeenkomstig zijn eigen natuur. Zoals die oude boom of de aarde zelf.
Het is waar dat alles zich manifesteert in Dat wat eeuwig en oneindig is. Dat is onze ware natuur. Niet het ik-bewustzijn is onze ware natuur. Maar een beperkte ervaring. Wie was jij voordat je werd geboren? Wie was jij voordat jij jezelf begon te herinneren?
Dat wat we werkelijk zijn is zonder herinneren, zonder verleden, omdat het eeuwig is. Tijdloos direct bewustzijn.
De verschuiving tussen het ik-bewustzijn en bewustzijn bestaat ergens niet, zoals in deze tekening. Beiden zijn aanwezig. De jonge- en de oude vrouw. Toch kan het zijn dat je enkel de jonge vrouw ziet.
De werkelijkheid ligt voorbij onze gedachten. Maar er zijn mensen die geloven dat het denken het enige is, wat is. Dat alles slechts bedacht is.
Aan de ene kant is alles bedacht en aan de andere kant niet.