Kijken naar jezelf

Auteur: Nathan

Zelfkennis heeft al mijn hele leven mijn onverdeelde aandacht.
Dat heeft natuurlijk zijn prijs gehad.
Ik heb spiritualiteit dichtbij huis gezocht en gereisd door India en Israël.
Ik heb geschreven voor diverse tijdschriften, waaronder Religie & Mystiek.
Verder heb ik o.a. lezingen en workshops gegeven alleen en samen met mijn vrouw in het licht van zelfkennis en healing.
‘Hij die alles kent behalve zichzelf, mist alles.’
(Thomas evangelie.)

Self-knowledge has had my undivided attention all my life.
That of course has its price.
I have sought spirituality close to home and traveled through India and Israel.
I have written for various magazines, including Religion & Mysticism.
Furthermore, I have given lectures and workshops alone and together with my wife in the light of self-knowledge and healing.
"He who knows everything except himself misses everything."
(Gospel of Thomas.)

De andere oever

Korte instructies

  • Het betekent simpelweg je overgeven. De waarnemer is het waargenomene. Niet van: ik weet dat ik iets voel of iets hoor. Nee, je bent dat door overgave.
  • Het Kijken naar jezelf, heeft niet als doel je verlangens te onderdrukken. Maar het heeft alles te maken met het hier en nu zijn, gevoelig zijn: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt, proeven wat je proeft.
  • Het beoefenen/doen van Kijken naar jezelf,  is pijnlijk voor je ego. Controle is iets anders dan overgave.
  • Gebruik niet het ‘Kijken naar jezelf’ om je verlangens te beheersen of te onderdrukken. Verlangens dienen simpelweg niet worden onderdrukt of uitgebuit maar in waarheid te worden bezien.
    Het kijken naar jezelf: horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt, proeven wat je proeft en voelen wat je voelt. Is een zintuiglijke ‘ervaring’, ervaren want de waarnemer dient het waargenomene te zijn en dat vraagt volledige overgave! Het denken wil graag beweren: ik weet dat ik hoor, ik weet dat ik zie, ik weet dat ik voel. Maar dan houd je afstand. Het ego zal er alles aandoen om controle te houden!
    Door Kijken naar jezelf te beoefenen/te doen zal je geest tot rust komen!

Kijken naar jezelf

Sticky bericht

Simpelweg hier en nu onderkennen wat er zintuiglijk het geval is: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet,… Je hoeft hierin geen bepaald patroon te volgen. Gewoon… wat komt er nu het eerst bij je binnen en dan, en dan, en dan,… Als je dit echt doet, zonder daarin een bepaalde afstand te houden maar… de waarnemer is het waargenomene! Dan… zul je gegarandeerd tot rust komen, een vrede zal over je neerdalen.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén