• Het betekent simpelweg je overgeven. De waarnemer is het waargenomene. Niet van: ik weet dat ik iets voel of iets hoor. Nee, je bent dat door overgave.
  • Het Kijken naar jezelf, heeft niet als doel je verlangens te onderdrukken. Maar het heeft alles te maken met het hier en nu zijn, gevoelig zijn: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt, proeven wat je proeft.
  • Het beoefenen/doen van Kijken naar jezelf,  is pijnlijk voor je ego. Controle is iets anders dan overgave.
  • Gebruik niet het ‘Kijken naar jezelf’ om je verlangens te beheersen of te onderdrukken. Verlangens dienen simpelweg niet worden onderdrukt of uitgebuit maar in waarheid te worden bezien.
    Het kijken naar jezelf: horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt, proeven wat je proeft en voelen wat je voelt. Is een zintuiglijke ‘ervaring’, ervaren want de waarnemer dient het waargenomene te zijn en dat vraagt volledige overgave! Het denken wil graag beweren: ik weet dat ik hoor, ik weet dat ik zie, ik weet dat ik voel. Maar dan houd je afstand. Het ego zal er alles aandoen om controle te houden!
    Door Kijken naar jezelf te beoefenen/te doen zal je geest tot rust komen!