Er zijn geen bepaalde kosten verbonden aan een sessie (ontmoeting).
Er wordt gewerkt met het principe: Dana!