Belangrijke audio (2) (3): ‘De Avatar.’
Sanskriet: अवतार.

Theosofie: https://www.theosofie.net/onlineliteratuur/techr/geschiedenis/avatara.html
WikipediA: https://nl.wikipedia.org/wiki/Avatar_(hindoe%C3%AFsme)
Britannica: https://www.britannica.com/topic/avatar-Hinduism
Encyclo: https://www.encyclo.nl/begrip/avatar
Bhagavad Gita: https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/4/verse/7

‘Gautama de Boeddha wordt binnen het hindoeïsme gezien als de 9e avatar (neerdaling van God op aarde). Ook wordt Jezus van Nazareth als een avatar beschouwd. …’ (Uit: Nirvana.)

Paradox:
Aan de ene kant is God overal.
Aan de andere kant incarneert de Heer wanneer hij wil.

In India 2013

Beweren dat je God bent, kan een pijnlijke confrontatie zijn, emotioneel gezien.
Maar dat vind ikzelf van niet: omdat iedereen zich gedraagt of dat hij/zij god zelf is op aarde! Maar niemand zegt wat ie werkelijk denkt: anders krijgt ie niet voor elkaar wat ie wil, nietwaar?
Toen Jezus van Nazareth, inmiddels de bekendste timmerman op aarde, zei: ‘Wie mij heeft gezien, heeft God gezien.’ Leidde dat tot zijn veroordeling vanuit de Joodse gezaghebbers in zijn tijd. Maar… tegen zijn discipelen zei hij: ‘Als je de grootste wil zijn behoor je bereid te zijn de kleinste te zijn: ik ben hier niet gekomen om te regeren maar om te dienen!’
Grootspraak is niet hetzelfde als Bewustzijn. Dat je Dat bent.

Ben jij God?
Kun jij van jezelf beweren dat jij en God een zijn?
DAT je WERKELIJK Hem bent?
Dat de Heer geïncarneerd is?
Niet dat je een god bent, zoals velen!
Niet dat je slechts een druppel bent uit de oceaan!
Maar dat je werkelijk de Heer bent, die terug is gekomen, hier en nu.
Dezelfde Heer die zichtbaar werd in en door Krishna en Yeshua.
Ik ben die ik ben.