Het begrip Avatar is Sanskriet voor de neerdaling van God in de mens op aarde. Binnen het Oosten, India, een algemeen normaal aanvaard concept maar binnen het Westen, het christendom, enkel een begrip dat betrekking heeft op Jezus de Christus! Op 22 juli 2020, in Gelderland, was hierover een vraaggesprek met mij, Nathan Naga!