Zijn we nog wel gevoelig voor het, dit moment, hier en nu? Of vinden we zoiets te simpel, te gewoon? Lezen we liever een boek over Advaita of de Boeddha, etc.? Voelen we nog wel wat we voelen, horen we nog wel wat we horen, zien we nog wel wat we zien,…? Dat de waarnemer het waargenomene is.
Info: https://kijkennaarjezelf.nl/